NORDIC PUMP

NORDIC 5.5


Blandarpump för Golvavjämning, EPS Cement, Puts o

Murbruk, Specialbetonger och Gipsputs


Golvavjämning ca: 3,5 – 4,5 ton/tim
Typ EPS Cement ca: 2 – 5 kbm/tim
Pumpbar torrbetong ca: 1,5 – 3,5 ton/tim

EPS


EPSCement® kan användas för alla typer av golvkonstruktioner, där ytor behöver fyllas upp till färdiga golv. Efter beläggning med avjämning/slipsats ger EPSCement® golvytor starka nog att beläggas med matta, klinker, parkett etc. Andra användningsområden är t.ex. platta på mark, parkeringsdäck, värmeisolerande yttertak med falluppbyggnad och väggputs inomhus/utomhus.

GOLVAVJÄMNING


Flytspackling är en metod som används för att få ett nytt jämnt undergolv.Ett flytspacklat golv är ett bra underlag för läggning av exempelvis keramikplattor men kan även bli ett färdigt golv utan någon annan beläggning.

PUTS & MURBRUK


Betong eller puts är andra material för badrumsväggarna, som ger en lite tuffare och mer unik stil. Fördelen med dessa material är att de kan appliceras direkt på kakel eller klinker så länge det finns ett korrekt fungerande tätskikt. 

KAPACITET


Golvavjämning ca: 3,5 – 4,5 ton/tim
Typ EPS Cement ca: 2 – 5 kbm/tim
Pumpbar torrbetong ca: 1,5 – 3,5 ton/tim